KKTC Doğum Yardımı Nedir? Analık Ücreti Ne kadar?

Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına gebelik süresince yapılan muayene ve tedaviler ile doğum sırasında ve doğumdan sonra kendisi ve doğan çocuk veya çocuklarına gerekli olan her türlü sağlık hizmetinin belirli kurallar kapsamında sağlanmasıdır.

KKTC Doğum Yardımı Nedir? Analık Ücreti Ne kadar?
KKTC Doğum Yardımı Nedir? Analık Ücreti Ne kadar?

Analık yardımı nedir?

Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına gebelik süresince yapılan muayene ve tedaviler ile doğum sırasında ve doğumdan sonra kendisi ve doğan çocuk veya çocuklarına gerekli olan her türlü sağlık hizmetinin belirli kurallar kapsamında sağlanmasıdır.

Gebelik yardımı nedir?

Gebelik halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve hekimden alınacak gebeliği kanıtlayıcı bir belge ile Kuruma başvurulması koşuluyla, aylık brüt asgari ücretin %20’si oranında maktu gebelik yardımı yapılır.

Doğum yardımı nedir?

Doğum halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve doğumun hekimden alınacak bir belge veya doğum kayıt belgesi ile belgelendirilmesi ve üç ay içinde Kuruma başvurulması koşuluyla aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa maktu yardım her çocuk için bir kat artırılır.

Emzirme yardımı nedir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması halinde ve alınacak doğum kayıt belgesinin Kuruma verilmesi koşulu ile her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere, doğum tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu emzirme yardımı yapılır.

Analık geçici işgöremezlik yardımı nedir?

Kendisi için doğumdan önceki on iki takvim ayı içerisinde en az yüz yirmi gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek belirlenen çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Ayrıca sigortalı kadının isteği ve doktorun onayı ile, doğuma iki hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum öncesi istirahat edilmeyip de çalışılan bu süreler, doğum sonrası istirahat süresine eklenir. Bu süreler için de sigortalı kadına geçici işgöremezlik ödeneği verilir.

Analık yardımı için nasıl başvuru yapabilirim?

Öncelikle doğumdan önce gebelik yardımı için başvurmanız gerekiyor. Genellikle altıncı ya da yedinci ayda başvuru yapılıyor. Başvuru için muhtemel doğum tarihini belirten doktor raporu ve gebelik maktu yardım dilekçe formu gerekmektedir. Doğumdan sonra ise doğum ve emzirme yardımı için ayrıca başvuru gerekmekte. Bunun için de doktor raporu ve bebeğin veya bebeklerin doğum belgeleri ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Analık sigortasından kimler yararlanabilir?

Analık sigortası kapsamında; çalışan sigortalı kadınlar maktu ödenek ve geçici işgöremezlik yardımlarından, çalışan sigortalı erkekler ve devlette çalışan sigortalılar ise sadece maktu ödenek yardımından yararlanabilir.

Analık maktu yardımlarından yararlanma koşulları nelerdir?

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, doğumdan önceki on iki takvim ayı içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş olması halinde gebelik, doğum ve emzirme maktu yardımlarından faydalanabilinir.