KKTC Analık Sigortası veya Analık Yardımı Detayları

KKTC Analık Sigortası veya Analık Yardımı Detayları

1. **Analık Sigortası Nedir?**

   - Analık Sigortası, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının hamilelik ve doğum sürecinde sağlık hizmetlerinden ve maddi desteklerden yararlanmasını sağlayan bir sistemdir.

2. **Gebelik Muayenesi ve Tedavi**

   - Gebelik muayeneleri ve tedavileri, önceden belirlenmiş hekim veya ebeler tarafından yapılır.

   - Gebeliğin altıncı ayına kadar muayene yaptırmayan veya tedaviyi aksatanlar, ileri dönemde iş göremezlik hallerinde ödeneklerden kısmi kesintiye uğrayabilirler.

3. **Doğum Yardımı**

   - Doğum yardımı, doğum sırasında ve sonrasında gerekli sağlık yardımlarının, ilaçların ve sağlık malzemelerinin sağlanmasını içerir.

   - Doğum, evde veya sağlık tesislerinde, uygun gördüğü bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

   - Doğum masrafları, Bakanlıkça onaylanmış sağlık kuruluşlarında doğum yapan kadınlar için kendilerinden talep edilmez.

4. **Maktu Gebelik ve Doğum Yardımları**

   - Sağlık yardımlarının doğrudan yapılamadığı durumlarda veya kişinin tercihine bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen maktu para yardımları yapılır.

   - Birden fazla çocuk doğması durumunda, doğum yardımı miktarı her çocuk için artırılır.

5. **Emzirme Yardımı**

   - Sigortalı kadının veya sigortalı olmayan karısının çocuğunu emzirmesi halinde, her çocuk için belirlenen şartlara uygun olarak emzirme yardımı yapılır.

6. **Yararlanma Şartları**

   - Emzirme yardımlarından ve diğer maddi desteklerden yararlanabilmek için sigortalının belirli prim günlerine ve belgelere sahip olması gerekir.

   - Sigortalı kadının analık hali için geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için belirli prim günlerini tamamlaması ve doğum öncesinde çalışmamış olması gerekmektedir.

7. **Geçici İş Göremezlik Ödeneği**

   - Analık sigortası primlerini tamamlayan sigortalı kadınlar, doğum öncesinde ve sonrasında çalışmadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler.

8. **Yararlanma Koşullarının İhlali Durumunda**

   - Sağlık yardımlarından haklı bir sebep olmaksızın yararlanmayan veya tedbirleri almayan kişilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyebilir.

   - Ancak, tedbirleri alamamanın nedenlerini belirten bir rapor durumunda ödenek kesintiye uğramaz.

9. **Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi**

   - Sigortalılık niteliğini kaybeden kişiler, doğum tarihinden önce belirli prim günlerini tamamlamışlarsa, doğum yardımlarından ve maktu para yardımlarından yararlanabilirler.