KKTC İhtiyat Sandığı Avans Çekme

İhtiyat Sandığı’na en az iki yıl prim ve depozit yatırımı bulunan ve başvuru sırasında fiilen çalışmakta olan iştirak sahiplerini kapsar Ancak böyle bir müracaatın geçerli olabilmesi için daha önce aldığı avansın kendisi tarafından kapatılmış olması gerekmektedir.

KKTC İhtiyat Sandığı Avans Çekme
KKTC İhtiyat Sandığı Avans Çekme

Daire tarafından saptanan eşit taksitlerle ödenmesi gereken avans miktarlarının, taksit süresi içinde ödenmemesi halinde,vade sonunda, avans borcu ve faizleri, teminat olarak tutulan prim ve depozit miktarlarından mahsup edilmek suretiyle avans hesabı kapatılır.

Avans borcu bu şekilde kapatılan bir iştirak sahibinin vade sonu kapatma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç(3) yıl süre ile avans talebi işleme konmaz.Avans için müracaat Ek IV'teki maktu form ile yapılmaktadır. Dilekçe alındıktan sonra yukarıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, iştirakçi ile daire arasında bir avans (borç senedi) düzenlenip, çek hazırlanarak iştirakçiye teslim edilmektedir.

K.K.T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

İhtiyat Sandığı Dairesi

Online İşlemler Sayfası

Avans Başvuru Formu      -----     Ödeme Başvuru Formu