KKTC Yeterlilik Sınavı 2023

Sınav Tarihi: Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Orta Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları 30 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacaktır.

Haziran 29, 2023 - 10:56
 0  554
KKTC Yeterlilik Sınavı 2023
KKTC Yeterlilik Sınavı 2023
 1. Sınav Tarihi:

  Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Orta Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları 30 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacaktır.

Yeterlik Sınavına Başvuru:

 1. Sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvurular, 18 Nisan 2023–18 Temmuz 2023 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kabul edilecektir.
 2. Başvurular aşağıda izahatı verilen iki yöntemden biri ile yapılabilir.
 3. Adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında (https://khk.gov.ct.tr) yer alan "Online Başvuru" kısmına tıklayarak veya https://basvuru.khk.gov.ct.tr adresine
 4. girerek başvurularını online yapabilirler; veya
  1. Yukarıda izahatı verilen her iki başvuru sistemine yeni KKTC Kimlik Kartlarında yer alan 10 rakamlı kimlik kartı numarasıyla giriş yapılabilmektedir. Yeni KKTC Kimlik Kartı bulunmayanlar ise 1 Mayıs 2019 tarihinden sonra alınmış olan doğum kayıt belgelerindeki 10 rakamlı kimlik kartı numarasıyla giriş yapabileceklerdir. "Online Randevu Sistemi"nden randevu alınmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

   Adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında yer alan (https://khk.gov.ct.tr)

   "Online Randevu" kısmını tıklayarak randevu aldıktan sonra şahsen veya bir yakını aracılığı ile başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Komisyona müracaat edebilirler.

  Önemli Not: Daha önce Yeterlik belgesi almış olan adaylar aynı düzey yeterlik belgesi için yeniden başvuruda bulunamazlar. Başvuruda bulunanlar sınava alınmayacaklardır. Aynı şekilde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından herhangi bir kadroya ilgili yasalar kapsamında atanmış olan adaylardan da Yeterlik Sınavı şartı aranmaz.

 5. Sınava Başvuru Ücreti:
 6. Sınava başvuru ücreti, başvuru yapılacak olan tarihte yürürlükteki mevzuatta öngörülen tutardır.
 7. Eski yöntem olan "Online Randevu" ile Komisyona elden müracaat edecek olan adayların bu tutarı başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesine veya şubelerine yatırması ve sınav
 8. ücreti makbuzunu yanlarında getirmesi gerekmektedir.
 9. Yeterlik Sınavı Düzeyleri:

YETERLİK DÜZEYLERİ

AÇIKLAMALAR

Alt Düzey

En az Lise veya Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu veya lise üstü 2 veya 3 yıllık önlisans mezunu olup, geçerli bir Orta veya Alt Düzey Yeterlik belgesine sahip olmayan kişiler katılabilir.

Orta Düzey

Üniversite veya en az 4 yıllık Akademi veya Yüksek Okul mezunları (Lisans) ile daha üst düzeyden mezun olup, geçerli bir Orta Düzey Yeterlik belgesine sahip olmayan kişiler katılabilir.

 1. Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı:

SINAV KONULARI

Anayasa

%

Kamu Görevlileri Yasası

%

Türkçe

%

Matematik

%

Genel Kültür

%

Alt Düzey

15

15

20

20

30

Orta Düzey

15

15

20

20

30

 1. Sınav Yöntemi, Sorular ve Süre:
 2. Yeterlik Sınavı, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları her 2 düzey için yukarıdaki tabloda öngörülen puanlardaki sorulardan oluşacak şekilde toplam 50 soru olacaktır.
 3. Sınav süresi 75 dakikadır.
 4. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:
 5. Adayların sınava girerken kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (KKTC kimlik kartı, KKTC pasaportu veya KKTC sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen ve/veya sınav başlama saatinden 30 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
 6. Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise kapalı bir
 7. şekilde gözetmen masasının üzerinde toplanacaktır.
 8. Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.
 9. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 10. Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması:
 11. Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğünde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.
 12. Başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.
 13. Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonra, Kamu Hizmeti Komisyonunun web sitesinden yayınlanacaktır.
 14. Sınav Sonucuna İtiraz:
 15. Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.
 16. "Sınav kağıtlarının görülmesi için yapılacak olan İtiraz", sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına yapılabilir. Sınav kağıtlarının görülmesi esnasında ve/veya itiraz kabul edilen 3 iş günü içerisinde, hatalı olduğu düşünülen sorulara yapılacak olan itirazlar, her soru için ayrı bir itiraz kabul edilecek olup, ayrı itiraz ücreti yatırmak suretiyle yapılabilecektir.
 17. İtiraz ücreti yatırılmadığı taktirde ve itiraz gerekçeleri yazılmadan, söz konusu soru veya sorulara yönelik itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir. Ayrıca
 18. Komisyona
 19. yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilecektir.
 20. İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.
 21. Sınav Yeri ve Saati:
 22. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinden önce Kamu Hizmeti Komisyonunun https://khk.gov.ct.tr adresindeki web sitesinden, başvuru sırasında verilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır.

 23. Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

 24. Sağlık problemi nedeniyle yardıma ihtiyacı olan adayların Kamu Hizmeti Komisyonuna bilgi vermeleri gerekmektedir.

 25. ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ ile Yapılacak Başvurular:
 26. Online Başvuru sırasında karşılaşılan tüm aksaklıklar ve sorular için, Kamu Hizmeti Komisyonunun 2292750 numaralı telefonundan 141 veya 139 veya 148 dahili hatlarını tuşlayarak başvurabilirsiniz.
 27. ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ ile Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 28. (a) Yeni KKTC Kimlik Kartının (ÇİPLİ) fotokopisi veya

  (b) Eski kimlik kartına sahip olanların, eski kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan doğum kayıt belgesinin fotokopisi

 29. Okul Diploması veya Çıkış Belgesinin Fotokopisi

 30. Sınav ücreti makbuzu.

 31. Başvuru Formu (Form Yet 2, 3: Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından veya Kurumumuzdan temin edebilir)

 32. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:
 33. Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
kktcportal Kuzey Kıbrıs ın En Tarafsız ve En Hızlı Haber Portalı İletişim: [email protected]